Poliția Locală

Poliția Locală o orașului Săveni a fost înființată în data de 27 ianuarie 2011, în baza Legii Poliției Locale nr.155/2010,.H.G.1332/2010- Regulamentul cadru de organizare și funcționare al Poliției Locale și a H.C.L. nr.54/2011 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Politiei Locale Săveni,prin reorganizarea Poliției Comunitare Săveni, având ca scop exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei,a proprietății private și publice,prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor în domeniile ordinii și liniștii publice,paza obiectivelor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului,activitatea comercială, evidența persoanelor și alte domenii stabilite prin lege.

ATENȚIONARE

Conform HCL nr.29/29.03.2012 , vă atragem atenția că sunt interzise:

– oprirea staționarea sau parcarea autovehicolelor și vehicolelor cu tracțiune animala pe trotuare , spatii pietonale , spații verzi și parcuri ;

Abaterile menționate mai sus constituie contravenții , pot fi constatate de către politia locală și se vor sancționa cu amenzi de la 50 — 200 lei , pentru persoanele fizice și cu amenzi de la 200 — 1 500 lei , pentru persoanele juridice.

Ultima actualizare: 10:14 | 22.07.2024

Sari la conținut