Muzeul de Istorie și Arheologie Săveni

Muzeul de Istorie și Arheologie Săveni, înființat în 1965, este un obiectiv de importanță pentru această așezare, în el regasindu- se vestigii ale trecutului acestor locuri și care își desfășoară activitatea într-un fost ratoș, care face parte din patrimoniul național. Funcționarea este asigurată de muzeograful Emil Caranica, a cărui activitate este subordonată Muzeului Județean Botoșani.

Muzeul este un punct de atracție pentru vizitatorii orașului cât și pentru elevii de gimnaziu și liceu care iau cunoștință de trecutul istoric al acestor locuri. De remarcat faptul că la nivelul orașului funcționează Societatea Culturală Frații Ciucă care și-au adus un aport deosebit la buna organizare a unor manifestări culturale pe plan local. Această societate s-a remarcat în mod deosebit prin schimbul de experiență organizat între Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă și cele din Edinet și Balți/ Republica Moldovă, cât și prin recompensarea activității unor elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare.

Bogăția materialului arheologic existent în muzeu, adunat cu trudă și migală în urma săpăturilor arheologice făcute în zonă, de specialiști din Iași, București sau Craiova sau prin descoperire întâmplătoare, reprezentat prin schelete umane, vetre de foc, oase de mamut, fusaiole și greutăți pentru țesut sau pescuit, unelte din piatră, din siex, os sau metal, perforate sau nu, bogata colecție de vase ceramice cucuteniene din toate fazele, ceramică din epoca bronzului sau a marilor migrații, figurine antropomorfe, ori zoomorfe, obiecte de podoaba și multe altele, oferă un minunat prilej vizitatorilor de a cunoaște modul de viață a locuitorilor, care au trăit pe aceste meleaguri, începând cu epoca străveche a istoriei noastre.

O piesă foarte importantă este un topor- ciocan, de aramă, descoperit cu prilejul săpăturilor efectuate în 1970, dar și o mică colecție numismatică care cuprindea, în 1979-1980, aproximativ 2000 monede.

Pragul Muzeului de Arheologie din Săveni a fost trecut de peste 10 000 persoane, în cei aproximativ 46 de ani de funcționare, oferind vizitatorilor și cercetătorilor interesați un material bibliografic, foarte important, pentru această parte de țară.

Ultima actualizare: 13:13 | 17.05.2024

Sari la conținut