Biserica Sfântul Gheorghe

Biserica Sfântul Gheorghe a fost construită între anii 1800-1804, de stăpânii moșiei și târgului Săveni, spătarul Iordache și Măria Luchi, din piatra scoasă dintr-o carieră existentă la aproximativ 500 m depărtare, în partea de vest a ei.

Privită din afară are forma de corabie, iar în interior are formă de cruce. Pronaosul și naosul sunt foarte puțin reliefate. Potrivit cerințelor culturii ortodoxe, spațiul interior a fost împărțit în altar, naos, pronaos, dar cu timpul s-a construit și pridvorul.

Biserica a cunoscut, în aceste două secole de existență, câteva reparații capitale, realizate intre anii 1890-1985, 1924-1925, 1951-1952, 1965-1966 și intre 1985-1988. Ultima reparație, când exteriorul a fost realizat în praf de piatră și s-a refăcut pictura interioară, în tehnică frească, de către pictorul Muraru Niculaevici, din Bicaz, aceasta realizandu-se cu binecuvântarea P.F. Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la acea vreme și prin contribuția credincioșilor din parohie.

Biserica Sf M. Mc. Gheorghe are, în momentul de față alte câteva odoare valoroase, precum icoanele Sfanțului Mare Mucenic Mina, a Nașterii Domnului sau a Născătoarei de Dumnezeu, aflate la intrarea în naos. Catapeteasma este din lemn obișnuit, executată de către un meșter anonim din afara localității, cu o valoare artistică deosebită.

Mica bibliotecă a Bisericii cuprinde o Evanghelie din 1845, lucrarea cea mai veche dintre toate timpurile existente, tipărită la Mănăstirea Neamț, în timpul Mitropolitului Melatie al Moldovei, îmbracata în catifea și legată în argint, precum și o altă Evanghelie, tipărită în 1888, ce are pe una din paginile sale, de început însemnarea Hărăzită de Teodor Cernovodeanu în 1892, Bisericii Sf Gheorghe.

Dintre odoarele bisericești menționăm și Sfintele Vase: un Potir, producție Grecia, un potir, producție Ucraina, o Candelă Sf. Masa, din aur și un policandru cu 10 brațe etc.

Biserica ajutată și susținută de credincioșii din Parohie, a reușit să construiască un lumânărar- în 2009, un gard, în partea de est și nord-2009-2010, împrejmuind curtea, construiește Complexul Parohial Sf Gheorghe ce cuprinde casa parohială la etaj iar la parter casa socială și o capelă.

Ultima actualizare: 10:38 | 21.05.2024

Sari la conținut