PRIMARIA ORASULUI SAVENI

Judetul Botosani

PROIECTE INVESTITIONALE

7 ianuarie 2011 A N U N T Va informam ca Consiliul Local al orasului Saveni a semnat la data de 29.12.2010, Contractul de finantare cu nr. 1199/29.12.2010, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2 - Rebilitarea/modernizarea , dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Prin contractul de finantare se propune realizarea in orasul Saveni, a proiectului "Extindere si modernizare cladirea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala din orasul Saveni"". Valoarea totala a proiectului este de 2.016.100,68 lei. Lucrarile acestui obiectiv se vor realiza in cursul in cursul anului 2011. 19 ianuarie 2011 A N U N T Informam locuitorii orasului Saveni ca dupa semnarea Contractului de finantarela proiectul "Extindere si Modernizare cladire a Unitatii de Asistenta Medico Sociala Saveni" din orasul Saveni, strada Avram Iancu, nr. 2, urmeaza implementarea acestui proiect cu valoarea totala de 2.016.100,68 lei, din care: - valoarea totala eligibila este de 1.538.189,00 lei (finantare nerambursabila din fonduri europene si contributia beneficiarului) ; - valoarea neeligibila estimata inclusiv TVA aferenta acesteia, este de 111.671,20 lei; Proiectul cu nr. 12785 se va realiza prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 Domeniul major de interventie 3.2 privind Reabilitarea/Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Infrastructurii Serviciilor Sociale. 31 ianuarie 2011 A N U N T Va informam ca prin realizarea investitiei "Extinderea si Modernizarea Cladirii Unitatii de Asistenta Medico-Sociala" din orasul Saveni, judetul Botosani, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2 privind Reabilitarea/Modenizarea, Dezvoltarea si Echiparea Infrastructurii Serviciilor Sociale, se urmareste cresterea numarului de persoane care beneficiaza de infrastructura pentru servicii sociale, reducerea gradului de uzura a mobilierului si aparaturii Unitatii de Asistenta Medico Sociala Saveni, cresterea capacitatii administratiei publice loocale Saveni de acordare in regim rezidential a serviciilor de de ingrijire sociala si medicala primare persoanelor adulte cu afectiuni cronice, cu sau fara apartinatori, aflate in imposibilitate de a se intretine singure, imbunatatirea calitatii imobilului alocat Unitatii de asistenta Medico Sociale Saveni precum si reinsertia sociala a persoanelor adulte. 9 februarie 2011 A N U N T Informam publicul interesat ca echipa de implementare a proiectului "Extinderea si Modernizarea Cladirii unitatii de Asistenta Medico Sociala Saveni" care urmeaza sa se deruleze prin Programul Operationl Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2 a intocmit Fisa de date a achizitiei pentru lansarea licitatiei pentru contractarea lucrarilor la acest obiectiv. 4 aprilie 2011 A N U N T Va informam ca responsabilul cu achizitiile publice din cadrul echipei de implementare a publicat la data de 4 aprilie 2011 anuntul cu Fisa de date a achizitiei pentru achizitia contractului de lucrari la proiectul "Extinderea si Modernizarea Cladirii Unitatii de Asistenta Medico Sociala Saveni, judetul Botosani, care va fi finantat prin P.O.R. 2007-2013 Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2. Reabilitarea/Modernizarea/Dezvoltarea şi Echiparea Infrastructurii Serviciilor Sociale. 13 aprilie 2011 A N U N T Informam poublicul interesat ca la data de 14 aprilie 2011, la sediul Consiliului Local al orasului Saveni se deschide licitatia publica privind achizitionarea contractului de lucrari la obiectivul de investitii: "Extinderea si Modernizarea Cladirii de Asistenta Madico Sociala Saveni" care se va derula prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2 privind Reabilitarea/Modernizarea/Dezvoltarea si Echiparea Infrastructurii serviciilor sociale. 9 mai 2011 A N U N T Consiliul Local al orasului saveni, judetul Botosani, anunta pe cei interesati despre faptul ca in perioada 14 aprilie 2011-9 mai 2011, la sediul Primariai orasului Saveni, s-a desfasurat licitatia publica privind achizitionarea lucrarilor la obiectivul: "Extinderea si Modernizarea Cladirii Unitatii de Asistenta Medico-Socială Saveni. La aceasta licitatie au fost înscrise un numar de 4 solicitanti: SC CIBOCAL SRL - SC ALTISIT BG SRL Botosani; SC ELSACO ELECTRONIC SRL Botosani, SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botosani si DIOCONSTRUCT SRL Botosani. Societatea care a castigat contractul de lucrari privind executarea lucrarilor la "Extinderea si Modernizarea cladirii UAMS" este SC VICTOR CONSTRUCT SRL BOTOSANI cu suma de 1.080.836 lei, fara TVA. 17 MAI 2011 A N U N T Consiliul Local Saveni, judetul Botosani, informeaza locuitorii comunitatii despre faptul ca la data de 17 mai 2011 a fost semnat contractul de lucrari cu nr. 4671/17.05.2011 intre Consiliul Local si SC VICTOR CONSTRUCT SRL, privind executarea lucrarilor la investitia "Extinderea si Modernizarea cladirii de Asistenta Medico Sociala Saveni, care se va realiza cu finantarea in fonduri europene prin P.O.R. 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2. Valoarea contractului este de 1.080.836 lei fara TVA in care este prevazut ca durata executiei lucrarilor sa fie de 8 luni. 23 MAI 2011 A N U N T Consiliul Local al orasului Saveni, informeaza publicul interesat ca a fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor, cu nr. 4706/218.05.2011 si la data de 23 mai 2011 au fost incepute lucrarile de executie de catre SC VICTOR CONSTRUCT SRL la proiectul "Extinderea si modernizarea cladirii de Asistenta Medico Sociala Saveni, judetul botosani, strada Avram Iancu, nr. 2, finantat prin POR 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2. 27 MAI 2011 A N U N T Consiliul Local al orasului Saveni, judetul Botosani, informeaza locuitorii orasului saveni precum si pe cei interesati ca a fost incheiat contract de presatări servicii de supervizarea lucrarilor de constructii cu nr. 4837 din 25.05.2011 intre Unitatea Administrativ Teritoriala orasul saveni si P.F. Botic Stefan-Eliade, in valoare de 34.938 lei fara TVA, contract valabil pana la finalizarea lucrarilor. De asemeni s-a incheiat Contractul de Consultanta si prestari servicii cu nr. 4995/27.05.2011 i ntre Unitatea Administrativ Teritoriala orasul Saveni si SC BLOOM PROJECT CONSULTING SRL cu suma de 3.782 lei, fara TVA, valabil pana la finalizarea lucrarilor la obiectivul "Extindere si modernizare cladire de Asistenta medico-Sociala Saveni, finantat prin POR 2007-2013 Axa Prioritara 3 - Domeniul major de interventie 3.2. IUNIE 2011 A N U N T Contractul de prestare a serviciilor de promovare a proiectului a fost semnat la 09.06.2011. La locatia lucrarilor a fost amplasat un panou temporar. Ladata de 17.06.2011 a fost publicat comunicatul de presa privind initierea proiectului in ziarul judetean Monitorul de Botosani nr. 114. Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar a fost semnat la 27.06.2011. AUGUST 2011 A N U N T Beneficiarul a primit prefinantarea, in valoare de 5% din valoarea eligibila a proiectului. SEPTEMBRIE 2011 A N U N T In ceea priveste stadiul executiei lucrarilor, s-au inregistrat intirzieri la instalatii termice si termoelectrice in centrala termica, precum si la procurarea utilajelor in centrala termica, din cauza neceditatii modificarii solutiei tehnice. A fost prima cerere de reambursare a cheltuielilor eligibile. OCTOMBRIE 2011. A N U N T A fost elaborata a solicitare de modificare a contractului de finantare in ceea priveste graficul de desfasurare a activitatilor proiectului. NOIEMBRIE 2011. A N U N T Beneficiarului i-au fost rambursate cheltuielile eligibile aferente primei cereri de plata. DECEMBRIE 2011. A N U N T Lucrarile sunt finalizate in proportie de 95%. IANUARIE 2012. A N U N T A fost initriata procedura de atribuire a contractului de furniyare de bunuri pentru dotarea UAMS. FEBRUARIE 2012. A N U N T A fost finalizata executia lucrarilor de reabilitare si extindere a cladirii UAMS. MARTIE 2012. A N U N T Au fost semnate contractele de furnizare bunuri pentru cele 3 din cele 4 loturi. Rezultatul procedurii pentru lotul 2 a fost contestat. Decizia CNSC nr. 818/C1/784 din 29.03.2012 a dispus respingerea constatiei si continuarea procedurii. A fost depusa cererea de rambursare nr. 2. APRILIE 2012. A N U N T A fost semnat contractul de furnizare de bunuri pentru lotul 2. De asemenea, beneficiarul a depus o solicitare de modificare a duratei de implementare a proiectului prin act aditional. MAI 2012. A N U N T Au fost receptionate si puse in functiune toate bunurile achizitionate. De asemenea, au fost publicate autocolante pe toate bunurile achizitionate. IUNIE 2012. A N U N T Au fosr receptionate 2 rapoarte de audit privind desfasurarea proiectului. Proiectul a fost finalizat la 30.06.2012. IULIE 2012. A N U N T La data de 17 iulie 2012 a avut loc conferinta de presa cu ocazia finalizarii proiectului. La aceeasi data a fost publicat un comunicat de presa ocazionat de aceleasi evenimente. La sfarsitul lunii a fost depusa cererea de rambursare finala.