PRIMARIA ORASULUI SAVENI

Judetul Botosani

Proiect de hotarare» Proiect de hotarare - 2019 - Legea 350/2005-finantari nerambursabile 2019
» Regulament - Legea 350/2005
» Anunt - Dezbatere publica a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local 2014
» Proiect de hotarare - privind aprobarea finantarilor nerambursabile pe anul 2015
» Proiect de Hotarare - Privind aprobarea planului de actiune a cainilor fara stapan
» Proiect de Hotarare - Cu privire la aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan
» Proiect de hotarare - Impozite si taxe locale 2015
» Proiect de hotarare - Regulament SIM Deseuri
» Proiect de hotarare - Modificare domeniu public
» Proiect de hotarare - Regulament colectare fonduri
» Proiect de hotarare - Finantari nerambursabile-L350/2005-anul 2019
» Proiect de hotarare - Taxa salubritate
» Proiect de Hotarare - ITL 2016
» Anexa I - ITL 2016
» Anexa II - ITL 2016
» Proiect de hotarare - Facilitati fiscale
» Proiect de Hotarare - Criterii ANL
» Proiect de Hotarare - Modificare HCL ITL 2016
» Proiect de hotarare - Buget 2019
» Proiect de Hotarare - 2016 Buget
» Anexa Proiect de hotarare - cu privire la indexarea impozitelor si taxelor locale ale orasului Saveni pentru anul 2020
» Proiect de hotarare - cu privire la indexarea impozitelor si taxelor locale ale orasului Saveni pentru anul 2020
» Proiect de hotarare - Legea 350/2005
» Proiect de hotarare - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de Salubrizare a orasului Saveni
» Proiect de hotarare - privind aprobare scutiri majorari de intarziere
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Programului Local de combatere a vectorilor si daunatorilor/Studiu de oportunitate privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare - Strategie locala cu privire la dezvoltare si functionare a serviciului de salubrizare
» Proiect de hotarare - aprobare Stiudiu de oportunitate si modalitate de gestiune a serviciului de iluminat din orasul Saveni
» Proiect de Hotarare - Criterii ANL + Pajisti
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Strategiei pentru eficienta energetica a orasului Saveni
» Anunt - Aprobare proiecte de hotarare
» Proiect de hotarare - Caiet de sarcini salubrizare
» Anexa 1 - Caiet de sarcini salubrizare
» Anexa 2 - Caiet de sarcini salubrizare
» Proiect de hotarare - ANL
» Proiect de hotarare - R.O.F - ANL
» Proiect de hotarare - Regulament de publicitate
» Regulament de publicitate - Regulament de publicitate
» Proiect de hotarare - Actualizare regulament Consiliul Local;
» Proiect de hotarare - Sedinta Ordinara August
» Impozite 2017 - Proiect de Hotarare
» Anunt - Anunt privind acordarea Diplomei de Onoare si a premiului pentru cuplurile care aniverseaza 50 de ani de casatorie
» Proiect de hotarare - Buget 2017
» Proiect de hotarare - 1.Aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor;2. Instituire taxa speciala salubrizare si aprobare Regulament;3.Stabilire chirii pentru locuinte ANL.
» Proiect de hotarare - Aprobare strategie achizitii publice 2017
» Anexa Proiect de hotarare - Aprobare strategie achizitii publice 2017
» Proiecte de Hotarare - Privind trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al orasului Saveni si Proiect de hotarare privind participarea orasului Saveni la Programul Competitiv de finantare "Investitii la nivelul comunitatii locale pentru reducerea poluarii cu nutrienti"
» Proiecte de Hotarare - Actualizare taxa salubrizare
» Proiect de hotarare - Aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Saveni, a Ghidului solicitantului precum si a Programului finantarilor nerambursabile alocate pentru activitati nonprofit de interes local pentru anul 2017
» Anexe - Proiect de Hotarare aprobare Regulament privind finantarile nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Saveni, a Ghidului solicitantului precum si a Programului finantarilor nerambursabile alocate pentru activitati nonprofit de interes local pentru anul 2017
» Proiect de hotarare - Impozite si Taxe 2018
» Proiecte de Hotarare - Taxa salubrizare
» Proiecte de Hotarare - cuantum chirii ANL
» Proiect de hotarare - privind aprobarea amenajamentului pastoral, Programului finantarilor nerambursabile si a infiintarii Ansamblului ''Floarea Soarelui''
» Anunt - Proiect buget 2018
» Proiect de hotarare - aprobare Regulament vanzare bunuri
» Proiect de hotarare - Aprobare Regulament concesionare bunuri
» Proiect de hotarare - Aprobare Regulament si taxe sala de sport