PRIMARIA ORASULUI SAVENI

Judetul Botosani

Transparenta Decizionala» Plan de actiune servicii sociale - 2019
» Program dezvoltare durabila -
» Buget Venituri prorii si subventii - Primaria Saveni - 2015
» Buget general - Primaria Saveni - 2015
» Raport de evaluare a implemetarii Legii nr.544/2001 in anul 2018 - Raport de evaluare a implemetarii Legii nr.544/2001 in anul 2018
» Raport de evaluare a implemetarii Legii nr.52/2003 in anul 2018 - Raport de evaluare a implemetarii Legii nr.52/2003 in anul 2018
» Raport de Evaluare - L52/2003
» Proiect de hotarare - privind aprobare scutiri majorari de intarziere
» Expunere de motive - Aprobare Program Local de combatere a vectorilor si daunatorilor din orasul Saveni/Studiul de oportunitate privind atribuirea contratului de delegare a gestiunii activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare si Strategiei locale cu privire la dezvoltare si functionare a serviciului de salubrizare
» Expunere de motive - Aprobarea Studiului de oportunitate si a modalitatii de gestiune a serviciului de iluminat in orasul Saveni
» Expunere de motive - Aprobarea Strategie pentru eficienta energetica a orasului Saveni
» Anunt - Proiect de hotarare aprobare Strategie pentru eficienta energetica a orasului Saveni, Studiu de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public, Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare,Program local de combatere a vectorilor si daunatorilor
» https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35 - SIPOCA 35
» Ghid Procedura de sistem - Informatii de interes public - Proiect POCA
» Procedura de sistem - Informatii de interes public - Proiect POCA
» Impozite 2017 - Proiect de Hotarare
» Anunt - Proiect de Hotarare tarife piata
» Raport de evaluare a implemetarii Legii nr.52/2003 in anul 2016 -
» Raport de evaluare a implemetarii Legii nr.544/2001 in anul 2016 -
» Declaratie - Declaratie SNA 2016-2020
» Raport - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2017
» Raport - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017
» Anunt - Proiect buget 2018
» Raport evaluare implementare Legea 52/2003 - -2018
» Anunt - dezbatere proiecte de hotarari