PRIMARIA ORASULUI SAVENI

Judetul Botosani

ANGAJARIANUNT rezultat final promovare Detalii examen promovare in clasa
ANUNT rezultate proba scrisa Detalii examen promovare in clasa
ANUNT rezultat final promovare Detalii promovare in grad profesional principal
ANUNT rezultat final promovare Detalii promovare in grad profesional principal
ANUNT rezultat final promovare Detalii examen promovare in grad profesional superior
ANUNT rezultate proba scrisa Detalii examen promovare in grad
ANUNT rezultate proba scrisa Detalii examen promovare functionari publici
ANUNT rezultate proba scrisa Detalii examen promovare politist local
ANUNT examen promovare in clasa 21.10.2020 Detalii promovare in clasa
ANUNT rezultat final promovare Detalii Rezultat final promovare in grad
ANUNT rezultat examen promovare Detalii Rezultat examen promovare în grad profesional asistent
ANUNT examen promovare 19.10.2020 Detalii Examen promovare in grad Maxinescu Nicoleta Alina Hergheligiu Dana
ANUNT examen promovare 19.10.2020 Detalii Examen promovare in grad Erdic Daniel
ANUNT examen promovare 19.10.2020 Detalii promovare in grad profesional Pintilei Carla
ANUNT examen promovare 25.09.2020 Detalii organizare examen promovare in grad profesional
ANUNT examen promovare 23.09.2020 Detalii organizare examen promovare asistent medical
ANUNT rezultat final concurs Detalii ANUNT rezultat final concurs 03.08.2020
ANUNT rezultat selectie dosare Detalii Anunt rezultat selectie dosare concurs
ANUNT organizare concurs Detalii Post contractual in afara organigramei
ANUNT rezultat interviu Detalii posturi in afara organigramei
ANUNT rezultat selectie dosare Detalii posturi in afara organigramei
ANUNT organizare concurs in afara organigramei Detalii posturi contractuale în afara organigramei
Anunt suspendare concurs Detalii Suspendare concurs posturi proiecte fonduri externe
ANUNT modificare data concurs posturi proiecte fonduri externe Detalii Modificare data sustinere proba concurs
ANUNT concurs posturi proiecte fonduri externe Detalii ANUNT Organizare concurs 3 posturi pentru proiecte din fonduri externe
ANUNT rezultate finale Detalii ANUNT rezultate finale examen asistent medical grad profesional asistent
ANUNT rezultate interviu Detalii ANUNT rezultate interviu 25.09.2019 asistent medical
ANUNT rezultate proba scrisa Detalii ANUNT rezultate proba scrisa
ANUNT rezultat selectie dosare Detalii ANUNT rezultat selectie dosare
ANUNT organizare concurs Detalii Concurs recrutare asistent medical
ANUNT rezultat final promovare Detalii Examen promovare in grad profesional superior SPCLEP Stare Civila
ANUNT rezultat interviu Detalii Examen promovare in grad profesional superior SPCLEP Stare Civila
ANUNT rezultat proba scrisa SPCLEP Stare Civila Detalii Examen promovare in grad profesional superior SPCLEP Stare Civila
ANUNT rezultat selectie dosare Detalii ANUNT rezultat selectie dosare Concurs promovare Stare Civila
ANUNT organizare concurs promovare Detalii Organizare concurs promovare in grad superior
ANUNT rezultate finale examen Sef Birou Detalii Rezultate Finale Examen Sef Birou ITL
ANUNT rezultat interviu Sef birou ITL Detalii Anunt rezultat interviu Sef birou ITL
ANUNT rezultat proba scrisa Sef Birou Detalii ANUNT rezultat proba scrisa Sef Birou
Rezultat selectie dosare Detalii Anunt rezultat selectie dosare examen promovare
ANUNT organizare concurs promovare Detalii ANUNT organizare concurs promovare in FP conducere vacanta
Anunt suspendare concurs promovare Detalii Anunt suspendare concurs promovare in functie publica de conducere vacanta
ANUNT rezultate finale examen fochist Detalii ANUNT rezultate finale examen Muncitor calificat fochist
ANUNT rezultat interviu fochist Detalii ANUNT rezultat interviu Muncitor calificat fochist
ANUNT rezultat proba scrisa fochist Detalii ANUNT rezultat proba scrisa fochist Compartiment Sport, Cultură și Agrement
Rezultat selectie dosare Detalii Rezultat selectie dosare concurs fochist
Anunt promovare functie publica de conducere Detalii Anunt promovare functie publica de conducere Birou Impozite si Taxe Locale
Anunt recrutare functie contractuala de executie vacanta Detalii Anunt recrutare functie contractuala de executie vacanta Muncitor calificat, fochist
ANUNT Rezultat final examen Munc.calificat ZIDAR Detalii ANUNT rezultat final examen Munc.calificat Zidar
ANUNT Rezultat proba interviu Detalii ANUNT Rezultat proba interviu Munc.calificat, zidar, pietrar, tencuitor
Rezultat proba scrisa Detalii Anunt rezultat proba scrisa
Rezultat selectie dosare Detalii Muncitor calificat, zidar, pietrar, tencuitor
Rezultat final examen Detalii ANUNT rezultat final examen asistent medical
Rezultat proba interviu Detalii ANUNT rezultat proba interviu examen asistent medical
Rezultat proba scrisa Detalii ANUNT rezultat proba scrisa examen asistent medical
Rezultat selectie dosare Detalii Rezultat selectie dosare concurs asistent medical debutant
Anunt recrutare functie contractuala de executie vacanta Detalii Anunt recrutare functie contractuala de executie vacanta
Rezultat final concurs Detalii Anunt rezultat final concurs functii contractuale de executie vacante
Anunt rezultat interviu Detalii Anunt rezultat proba interviu concurs functii contractuale de executie vacante
Anunt rezultat proba scrisa Detalii Anunt rezultat proba scrisa concurs functii contractuale de executie vacante
Rezultat final concurs Detalii Consilier, Clasa I, Grad profesional superior
Rezultat proba interviu Detalii Consilier, Clasa I, Grad profesional superior
Rezultat proba scrisa Detalii PROMOVARE Consilier, Clasa I, Grad profesional superior
Rezultat selectie dosare Detalii Concurs Ingrijitor si Muncitor necalificat
Anunt recrutare functie contractuala de executie vacanta Detalii Concurs recrutare Asistent medical, grad profesional debutant
Rezultat selectie dosare Detalii Promovare in grad profesional imediat superior
Anunt recrutare functii contractuale de executie vacante Detalii ANUNT concurs de recrutare functii contractuale de executie vacante Ingrijitor si Muncitor necalificat
Rezultat final concurs Detalii Rezultat final concurs
Rezultat Detalii Interviu
Rezultat Detalii Proba scrisa
Rezultat selectie dosare Detalii Consilier clasa I , Grad profesional asistent
Anunt privind examen promovare grad functionari publici Detalii Conditii de desfasurare si Bibliografie
Anunt concurs recrutare ocupare functie publica de executie Detalii Consillier clasa I-grad profesional asistent
Rezultat final concurs Detalii Consilier clasa I, grad profesional superior-Serviciul financiar- contabil- Compartiment resurse umane
Rezultat interviu Detalii Consilier clasa I, grad profesional superior-Serviciul financiar- contabil- Compartiment resurse umane
Rezultat proba scrisa Detalii Consilier clasa I, grad profesional superior-Serviciul financiar- contabil- Compartiment resurse umane
Anunt selectie dosare Detalii Consilier superior din cadrul Serviciului financiar contabil- Compartiment resurse umane
Rezultat final concurs Detalii Rezultat final examen promovare Functionari Publici
Rezultat interviu Detalii Rezultat interviu examen promovare Functionari Publici
Rezultat proba scrisa Detalii Rezultat proba scrisa examen promovare Functionari Publici
Anunt selectie dosare Detalii Anunt selectie dosare
Anunt rezultat examen promovare grad profesional Detalii Cod COR 325901
Anunt concurs Detalii Anunt concurs de recrutare functie publica de executie
Rezultat Detalii Rezultatul selectarii dosarelor
Rezultat final concurs Detalii Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I din cadrul Compartimentului Sport, Cultura si Agrement
Rezultat proba scrisa Detalii Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I din cadrul Compartimentului Sport, Cultura si Agrement
Anunt Detalii Anunt examen promovare in grad profesional-asistent medical
Anunt privind selectia dosarelor pentru muncitor calificat I - confectioner - cod COR 753109 Detalii
Anunt Detalii Anunt privind organizarea examenului/concursului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei Orasului Saveni
Anunt concurs Detalii Anunt concurs ocupare functie contractuala de executie
Rezultat final concurs Detalii Asistent medical comunitar, grad profesional principal - Cabinet medical scolar Liceul Teoretic Dr. M. Ciuca
Rezultat interviu Detalii Asistent medical comunitar, grad profesional principal - Cabinet medical scolar Liceul Teoretic Dr. M. Ciuca
Rezultat proba scrisa Detalii Asistent medical comunitar, grad profesional principal - Cabinet medical scolar Liceul Teoretic Dr. M. Ciuca
Anunt selectie dosare Detalii Asistent medical comunitar, grad profesional principal - Cabinet medical scolar Liceul Teoretic Dr. M. Ciuca
Anunt concurs Detalii Asistent medical comunitar, grad profesional principal - Cabinet medical scolar Liceul Teoretic Dr. M. Ciuca
Rezultat final concurs Detalii Consilier clasa I grad profesional principal - compartiment stare civila
Rezultat interviu Detalii Consilier clasa I grad profesional principal - compartiment stare civila
Rezultat proba scrisa Detalii Consilier clasa I grad profesional principal - compartiment stare civila
Anunt selectie dosare Detalii Consilier, clasa I, grad profesional principal - compartiment stare civila
Anunt concurs Detalii Functie publica de executie
Rezultat final examen Detalii Rezultat final examen director UAMS Saveni
Anunt rezultate proba scrisa examen director UAMS Detalii Anunt rezultate proba scrisa examen director UAMS
Anunt privind selectie dosare concurs director UAMS Saveni Detalii
Anunt rezultate examen promovare functie contractuala Detalii Anunt rezultate examen promovare functie contractuala
Anunt selectie dosare examen promovare functie contractuala Detalii Anunt selectie dosare examen promovare functie contractuala
Anunt concurs functie contractuala de conducere Detalii Anunt concurs ocupare functie contractuala
Anunt examen promovare grad profesional personal contractual Detalii
Rezultat examen promovare grad profesional Detalii
Anunt selectie dosare Detalii Examen promovare grad profesional
Rezultat final Detalii Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta consilier, clasa I, grad profesional debutant - SPCLEP
Rezultat interviu Detalii Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta consilier, clasa I, grad profesional debutant - SPCLEP
Rezultat proba scrisa Detalii Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta consilier, clasa I, grad profesional debutant - SPCLEP
Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor depuse in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta din cadrul SPCLEP Detalii
Anunt privind examen promovare grad functionari publici Detalii
Anunt concurs recrutare consilier debutant SPCLEP Detalii
Rezultat final examen Detalii - ocuparea postului contractual temporar vacant pe perioada determinata de Administrator public
Anunt privind selectia dosarelor Detalii Administrator public in cadrul Primariei Orasului Saveni
Anunt privind concursul privind postul temporar vacant Detalii Administrator public
Rezultat interviu Detalii Examen promovare Politie Locala
Rezultat proba scrisa Detalii Examen promovare Politie Locala
Rezultat final concurs Detalii Asistenti medicali
Anunt privind rezultatul interviului Detalii Asistenti medicali
Anunt privind rezultatul probei scrise Detalii Asistenti medicali
Anunt privind selectia dosarelor Detalii Asistenti medicali
Anunt privind examen promovare grad profesional Politia Locala Detalii
Anunt privind concursul ocupare posturi contractuale vacante asistenti medicali cabinete scolare Detalii
Rezultat final concurs Detalii Arhivar
Rezultat final concurs Detalii Director UAMS
Anunt selectie dosare Detalii Arhivar
Anunt selectie dosare Detalii Director UAMS
Rezultat final concurs Inspector de specialitate Detalii COR242203
Anunt privind selectia dosarelor pentru Inspector de specialitate I-cod COR242203 Detalii Compartiment Casa de Cultura
Posturi vacante Detalii Posturi vacante : Arhivar Primaria Saveni si Director UAMS
Anunt privind concursul Inspector de specialitate I-cod COR242203 Detalii Compartiment Casa de Cultura
Rezultat final promovare in grad Detalii Asistent medical comunitar
Anunt examen promovare grad profesional Detalii Examen promovare grad profesional
Anunt privind concursul Inspector de specialitate Detalii COR242203
Anunt selectie Ingrijitor cladiri Detalii COR 515301
Cultura Detalii Centrul cultural Saveni
Compartiment stare civila Detalii Rezultat final
Compartiment stare civila Detalii Rezultat interviu
Compartiment stare civila Detalii Rezultate proba scrisa
Compartiment stare civila Detalii Selectie dosare
Compartiment stare civila Detalii Promovare in grad
Compartiment impozite si taxe locale Detalii Rezultat final
Compartiment impozite si taxe locale Detalii Rezultat proba scrisa
Compartiment protectie civila Detalii Rezultat final
Compartiment protectie civila Detalii Rezultatul selectiei dosarelor
Compartiment impozite si taxe locale Detalii Rezultatul selectiei dosarelor
Compartiment protectie civila Detalii Consilier clasa I grad profesional debutant
Compartiment impozite si taxe locale Detalii Consilier clasa I grad profesional debutant
Promovare grad Detalii Rezultate finale
Consilier debutant Detalii Rezultate finale
Consilier debutant Detalii Functie publica
Promovare grad Detalii Functionari publici
Asistent medical comunitar Detalii Rezultat final
Rezultat proba scrisa Detalii Asistent medical comunitar
Asistent medical comunitar Detalii Cerintele postului
Rezultat final Electrician Detalii
Rezultat selectie Detalii Electrician
Post vacant electrician Detalii Muncitor Calificat I
Rezultat final Detalii Registrul agricol
Rezultate concurs dosare Detalii Rezultate concurs dosare
Functie publica vacanta Detalii Compartimentul pentru cadastru, agricultura, probleme de mediu, registrul agricol

» Vezi arhiva